ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
หน่วยงานภายใน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
แผนกวิชาช่างต่อเรือ
แผนกวิชาพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาเทคนิคพ้นฐาน