ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 มี.ค. 61
แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว21/2560 13 มี.ค. 61
ตารางปฏิบัติงานโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ2561 05 มี.ค. 61
กำหนดการลงทะเบียน ปวช2,ปวช3,ปวส2 ประจำปีการศึกษา1/2561 31 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 ธ.ค. 60
ภาพกิจกรรม
Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
การจัดทำเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ และ สร้างเรือต้นแบบเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน
ตรวจติดตาม การสร้างเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน และเรือดูดเลน
กีฬาสีร่วมใจวิทยาลัยต่อเรือ 15-16ก.พ.61
กิจกรรมคนอยุธยารักสุขภาพ
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
แผนกวิชาช่างต่อเรือ
แผนกการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน