ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน