ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ