ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

ตรวจติดตามการสร้างเรือเก็บผักตบชวาและเรือดูดเลน
( จำนวน 12 รูป / ดู 13 ครั้ง )
รายงานผลความก้าวหน้าการต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน
( จำนวน 10 รูป / ดู 20 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 25 รูป / ดู 41 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
( จำนวน 10 รูป / ดู 34 ครั้ง )
The Network of Speaking English
( จำนวน 14 รูป / ดู 40 ครั้ง )
สาธิตเรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงต้นแบบ
( จำนวน 8 รูป / ดู 58 ครั้ง )
ร่วมสืบสานประเพณีไทยกราบขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
( จำนวน 13 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศการสงกรานต์2561
( จำนวน 15 รูป / ดู 77 ครั้ง )
PTT Engine Tune Up
( จำนวน 7 รูป / ดู 84 ครั้ง )
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 17 รูป / ดู 240 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
( จำนวน 5 รูป / ดู 104 ครั้ง )
งานชุมชน ลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ภาคกลางครั้งที่8
( จำนวน 16 รูป / ดู 224 ครั้ง )