ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานผลความก้าวหน้าการต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน
คณะทำงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนลงพื้นที่คลองเปรมประชากร ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาได้รายงานผลความก้าวหน้าการต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน เรือดูดเลนเพื่อนำมาสาธิตในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,17:15   อ่าน 192 ครั้ง