ภาพกิจกรรม
โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ โดยนายณรงค์ สมประสงค์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการเพื่อทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และส่งผลต่อผู้เรียนกลุ่มเสพเข้ารับการบำบัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,10:00   อ่าน 41 ครั้ง