ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมครูหลักสูตร “การสร้างเครื่องมือวัดยุค 5G”

วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โดยนายมานพ กว้างทะเล และนางสาวสุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูหลักสูตร “การสร้างเครื่องมือวัดยุค 5G ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการด้านมาตรวิทยา ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,12:36   อ่าน 41 ครั้ง