ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C)

วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โดยว่าที่ร้อยตรีศักดา ไชยสีลา และนางสาวฉัตรมณี วงษ์ครุฑ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,14:23   อ่าน 36 ครั้ง