ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนินการปฐมนิเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีในวิทยาลัย และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,16:52   อ่าน 45 ครั้ง