ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลความประพฤติของนักเรียน 1/2566 (อ่าน 23) 15 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 38) 11 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 142) 14 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 374) 02 ส.ค. 65
แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 1040) 03 มิ.ย. 62