ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 467) 28 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 837) 24 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 14 มี.ค. 66
กำหนดลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 427) 03 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 411) 17 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ปวช.) (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ รอบ 2 (อ่าน 336) 30 พ.ย. 65
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ปวช.) (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ (อ่าน 378) 03 พ.ย. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท (อ่าน 328) 31 ต.ค. 65
ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ (อ่าน 359) 31 ต.ค. 65
กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 424) 21 ต.ค. 65
ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 1066) 07 ก.พ. 65
หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง (อ่าน 845) 06 เม.ย. 64